Alle Harry Potter-films in chronologische volgorde (+ waar je ze online kijkt) (2024)

Het is een van de meest legendarische filmreeksen die er ooit gemaakt is. We hebben het dan natuurlijk over Harry Potter. In totaal zijn er acht films gemaakt, waarvan de eerste in 2003 en de laatste in 2011 verscheen. Maar met welke film moet je beginnen en welke volgen daarop? Oftewel: wat is de chronologische volgorde van alle Harry Potter-films? Dat leggen we in dit artikel uit. Ook vind je op welke streamingdiensten je ze online kunt kijken (met onder andere HBO Max en Pathé Thuis).

Bespaar nu ruim 34% op HBO Maxmet films en series van Warner Bros, HBO, Cartoon Network, DC, Max Originals en meer ✅

Chronologische volgorde van alle Harry Potter-films

Harry Potter is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van J.K. Rowling en ging op het witte doek van start in 2003, met Harry Potter and the Philosopher’s Stone als eerste kennismaking met Harry, Ron, Hermelien en Voldemort. Maar in welke volgorde moet je de acht Harry Potter-films nu precies kijken? In principe is dit heel makkelijk: je moet namelijk gewoon de volgorde van releasejaar aanhouden. In totaal zijn er acht films die gezamenlijk goed zijn voor een kijktijd van 19 uur en 39 minuten. Op welke manier je ze het beste kunt kijken, vind je hieronder in een overzicht met de juiste kijkvolgorde.

VolgordeTitelJaar in verhaallijnPremière
1Harry Potter and the Philosopher’s Stone19912001
2Harry Potter and the Chamber of Secrets19922002
3Harry Potter and the Prisoner of Azkaban19932004
4Harry Potter and the Goblet of Fire19942005
5Harry Potter and the Order of the Phoenix19952007
6Harry Potter and the Half-Blood Prince19962009
7Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 119972010
8Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 219972011

Waar zijn de Harry Potter-films te bekijken?

Alle Harry Potter-films zijn te vinden op HBO Max. Hier kun je de films zonder aanvullende kosten streamen en daarom kun je ze zo vaak kijken als je wilt. Daarnaast zijn deze films ook te streamen bij TVOD-streamingdienst Pathé Thuis. Hier vind je alle 8 Harry Potter-films en kun je ze zonder abonnement zowel huren als kopen. Dit betekent wel dat je per film een bepaald bedrag betaalt. Als je je nu gratis aanmeldt, dan kijk je je eerste film met tot 60% korting.

→Zin in een filmmarathon? Bekijk nu de Harry Potter-films op HBO Max 🧙

Hoe passen de Fantastic Beasts-film in de Harry Potter-tijdlijn?

Nadat de laatste Harry Potter-film in 2011 verscheen, was er even een pauze. In 2016 ging echter de Fantastic Beasts-reeks van start. Hierin volgen we het verhaal van Newt Scamander, de magische dierenliefhebber die gespeeld wordt door Eddie Redmayne. Maar hoe passen de Fantastic Beasts-films in de tijdlijn van Harry Potter? Deze films dienen als prequel van de Harry Potter-reeks en spelen zich af vanaf het begin van de jaren 20 van de 20e eeuw. Dit is dus vóór de beroemde gebeurtenissen rondom Harry Potter en Voldemort die in de jaren 90 van dezelfde eeuw worden geplaatst. De juiste kijkvolgorde is als volgt.

Bekijk nu de Fantastic Beasts-films op HBO Max. Daarnaast zijn de films ook te streamen bij Pathé Thuis en andere TVOD-diensten 🪄

VolgordeTitelJaar in verhaallijnPremièreOnline kijken
1Fantastic Beasts and Where to Find Them19262016HBO Max + Pathé Thuis
2Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald19272018HBO Max + Pathé Thuis
3Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore19322022HBO Max + Pathé Thuis

Andere titels in de Wizarding World (en op HBO Max)

Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van de magische Wizarding World van Harry Potter en Fantastic Beasts, is er gelukkig nog meer leuk kijkmateriaal te vinden. Allereerst bestaat er een toneelstuk met de titel Harry Potter and the Cursed Child. Deze is niet op een streamingdienst terug te vinden, maar wel in het theater te bekijken.

Op Warner Bros. Discovery’s streamingdienst HBO Max zijn gelukkig wel nog meer programma’s over de Wizarding World te vinden. Zo lanceerde het video on demand-platform een tijdje terug de magische vierdelige spelshow Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. Daarnaast kun je op de videodienst genieten van de documentaire Fantastic Beasts: A Natural History. Stephen Fry gaat hierin op reis om de geheimen van Fantastic Beasts te ontdekken. En in de toekomst komt er natuurlijk ook een gloednieuwe Harry Potter-serie, maar hier moeten we voorlopig nog wel even op wachten.

Andere legendarische filmreeksen

Nu het duidelijk is in welke volgorde je de Harry Potter-films het beste kunt bekijken, ben je misschien ook wel geïnteresseerd in een zelfde soort geheugensteuntje voor andere fantastische filmreeksen. Eerder hebben wij bijvoorbeeld al de ultieme volgorde van alle X-Men-films, de juiste volgorde van alle Spider-Man films en natuurlijk de volgorde van alle Marvel-films op een rij gezet. Ideaal voor je volgende filmmarathon, al mag je dan wel flink wat ruimte vrijmaken in je agenda. Veel kijkplezier!

Alle Harry Potter-films in chronologische volgorde (+ waar je ze online kijkt) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6545

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.